UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Liverpool

0 : 0

40:50

Arsenal

Ngày giờ diễn ra trận đấu: 00:45 | 25/03/2017